2FG coaching en advies

Over 2FG coaching en advies | Arnout Mostert

Mijn drijfveer

Ik vind niets zo mooi als zo direct en intensief met mensen te werken.

Het is geweldig om te zien hoe snel er verbetering en vooruitgang bereikt kan worden. Ik ben tijdelijk een extra zintuig, open daarmee een nieuwe dimensie en ben tegelijkertijd een spiegel. Ik functioneer als aanjager van stappen en processen.

De kentering of boost in ontwikkeling die zich tijdens de coachingsperiode voordoet is bijzonder om elke keer weer mee te maken.

Ik kan het niet laten...

Ik hou ervan dingen te verbeteren, effectiviteit van mensen en efficiency in processen te ontwikkelen en daardoor meer rendement te behalen. Bij coachen van personeel op communicatieprocessen intern en extern is het resultaat snel zichtbaar en neemt het plezier in het werk van de coachee en de mensen om hem of haar heen snel toe, evenals de loyaliteit naar het bedrijf. In het onderwijs ervaar ik met studenten dezelfde vooruitgang.

Visie

2FG coaching en advies is ontstaan vanuit mijn visie dat het verder ontwikkelen van je eigen mogelijkheden (voor mij) één van de belangrijkste levensdoelen is. Soms stagneert deze ontwikkeling of lijken drempels verdere ontwikkeling in de weg te staan. Dan kan een ander inzicht of het inzicht van een ander en een vernieuwende visie, helpen effectiviteit te verbeteren of de boel weer vlot te trekken.

Met 2FG coaching en advies richt ik me op het ontwaren van (nieuwe) inzichten en het verkrijgen van visie (door analyse van processen) en strategie (door procesontwikkeling, stappen zetten) zodat de coachee zelf weer verder kan in die ontwikkeling. Of het nu gaat om een persoonlijk coachingstraject, loopbaanadvies of een managementadvies of executive-advies.

Aan de slag!

Ik ga samen met jou aan de slag met je vraagstuk, met heldere doelen in het vizier.
Ik werk met jou, de coachee op basis van een individueel coachingsplan dat we samen opstellen. Je conformeert je aan de inhoud en dat doe ik ook. Zo komt niemand voor verrassingen te staan en zijn de uitgangspunten en doelen van te voren duidelijk en inzichtelijk.

Achtergrond

Als bedrijfsfilmregisseur adviseerde ik jarenlang veel (grote) bedrijven in hun interne en externe communicatie en was ik eigenlijk altijd bezig processen en ondernemingen (dus mensen te helpen zich) te verbeteren. Tijdens mijn eigen loopbaanontwikkeling als hoogsensitieve en hoogbegaafde creatieveling, ben ik me steeds meer in deze materie gaan verdiepen. Hieruit is een eigen visie ontstaan over de wijze waarop veel aandachtsgebieden benaderd kunnen worden en met deze visie wil ik graag anderen verder helpen en organisaties helpen verbeteren. 

Neem ik verder nog mee; mijn jarenlange ervaring als docent en studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider, ondernemer, televisiemaker, opleidingscoördinator, muzikant en componist, fotograaf en ook vader van twee (HB/HSP) volwassen kinderen.

Vis in het water

Veel bedrijven hebben geen idee welk potentieel er zich in de onderneming (in mensen) bevindt. Dat laten liggen is regelrecht verlies! Maar hoe kan je dat potentieel aanwenden? Daarbij kan ik de ondernemer of werknemer helpen. Primair is het arbeidsgenot hierbij van belang, secundair, maar onlosmakelijk met het eerste verbonden, het rendement. Sparren, brainstormen, coachen, oplossingsgericht en analytisch.

Neem gauw contact met me op! Tot snel.

Arnout Mostert

Oh ja, en waar staat 2FG nou eigenlijk voor? Ik beloof je dat ik het vertel als je het me vraagt! 😉

Missie:

Bouwen aan inzicht in mogelijkheden voor jezelf, je personeel, je organisatie, en implementeren van deze inzichten in je dagelijkse werkzaamheden waardoor je met meer plezier betere resultaten kan behalen.

2FG coaching en advies houdt zich aan de Ethische Beroepscode van de NOBCO

2FG coaching en advies is ook te vinden op (opent in een nieuw venster) IHBV.nl en hbregister.nl en op Springest.nl