2FG coaching en advies

Over 2FG coaching en advies | Arnout Mostert

Arnout Mostert zit langs de wegkant in Denemarken op zijn hurken om een foto te maken van een bloemetje met zijn mobiele telefoon.

Mijn drijfveer

Ik vind niets zo mooi als zo direct en intensief met mensen te werken.

Het is geweldig om te zien hoe snel er verbetering en vooruitgang bereikt kan worden. Ik ben tijdelijk een extra zintuig, open daarmee een nieuwe dimensie en ben tegelijkertijd een spiegel. Ik functioneer als aanjager van stappen en processen.

De kentering of boost in ontwikkeling die zich tijdens de coachingsperiode voordoet is bijzonder om elke keer weer mee te maken.

Ik kan het niet laten...

Ik hou ervan dingen te verbeteren, effectiviteit van mensen en efficiency in processen te ontwikkelen en daardoor meer rendement te behalen. Bij coachen van personeel op communicatieprocessen intern en extern is het resultaat snel zichtbaar en neemt het plezier in het werk van de coachee en de mensen om hem of haar heen snel toe, evenals de loyaliteit naar het bedrijf. In het onderwijs ervaar ik met studenten dezelfde vooruitgang.

Visie

2FG coaching en advies is ontstaan vanuit mijn visie dat het verder ontwikkelen van mijn eigen mogelijkheden voor mij één van de belangrijkste levensdoelen is. Soms stagneert deze ontwikkeling of lijken drempels verdere ontwikkeling in de weg te staan. Dat kan iedereen op enig moment meemaken. Dan kan een ander inzicht of het inzicht van een ander, duiding en een nieuwe invalshoek helpen om de boel weer vlot te trekken.

Met 2FG coaching en advies richt ik me op het ontwaren van (nieuwe) inzichten en het verkrijgen van visie (door analyse van processen) en strategie (door procesontwikkeling, stappen zetten) zodat de coachee zelf weer verder kan in die ontwikkeling. Of het nu gaat om een persoonlijk coachingstraject, loopbaanadvies of een managementadvies of executive-advies.

Aan de slag!

Ik ga samen met jou aan de slag met je vraagstuk, met heldere doelen in het vizier.
Ik werk met jou, de coachee op basis van een individueel coachingsplan dat we samen opstellen. Je conformeert je aan de inhoud en dat doe ik ook. Zo komt niemand voor verrassingen te staan en zijn de uitgangspunten en doelen van te voren duidelijk en inzichtelijk.

Werkwijze

We starten vrijwel altijd met een intake/kennismakingsgesprek waarin we onderzoeken waar je tegen aanloopt en met welke doelen in het vizier je in een traject aan de slag wil gaan. 

Ik werk niet volgens een vaste methode of stramien, ieder mens, dus ook elke hoogbegaafde is weer totaal anders. Hier kan je wat meer lezen over het coachen van hoogbegaafden. Daarin leg ik onder andere uit waarom ik niet methodische werk.

Overigens wil dat niet zeggen dat ik niet allerlei methodes gebruik in het coachen en begeleiden. Zo kijken we bijvoorbeeld -vanuit hoogbegaafdheids-perspectief- naar de reden van je huidige situatie en gaan soms behoorlijk ver terug in de tijd om erachter te komen waar de oorsprong van bepaald gedrag van nu ligt. Dat inzicht -in die processen- helpt je om in het nu makkelijker dingen aan te pakken en/of te veranderen. We kijken ook vooruit om naar je doelen toe te werken.

Hoe dat er heel concreet uitziet? Meestal zitten we in een ruimte en praten met elkaar. Ik stel je vragen, reageer op dingen die je zegt en geef soms uitleg over bepaalde processen. Samen houden we de doelen in het vizier. Deze kunnen trouwens best eens gaandeweg een traject veranderen. Verder krijg je zo nu en dan een opdracht om tussen de sessies door te maken. Deze bespreken we dan in de volgende sessie. De interval tussen twee sessies is ongeveer 2 weken en de sessies duren meestal 2 uur. 

Achtergrond

Als bedrijfsfilmregisseur adviseerde ik jarenlang veel (grote) bedrijven in hun interne en externe communicatie en was ik eigenlijk altijd bezig processen en ondernemingen (dus mensen te helpen zich) te verbeteren. Tijdens mijn eigen loopbaanontwikkeling als hoogsensitieve en hoogbegaafde creatieveling, ben ik me steeds meer in deze materie gaan verdiepen. Hieruit is een eigen visie ontstaan over de wijze waarop veel aandachtsgebieden benaderd kunnen worden en met deze (zeer effectief gebleken) visie wil ik graag anderen verder helpen en organisaties helpen verbeteren. 

Neem ik verder nog mee; mijn jarenlange ervaring als docent en studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider, ondernemer, televisiemaker, opleidingscoördinator, muzikant en componist, fotograaf en ook vader van twee (HB/HSP) volwassen kinderen.

Vis in het water

Veel bedrijven hebben geen idee welk potentieel er zich in de onderneming (in mensen) bevindt. Dat laten liggen is regelrecht verlies! Maar hoe kan je dat potentieel aanwenden? Daarbij kan ik de ondernemer of werknemer helpen. Primair is het arbeidsgenot hierbij van belang, secundair, maar onlosmakelijk met het eerste verbonden, het rendement. Sparren, brainstormen, coachen, oplossingsgericht en analytisch.

Neem gauw contact met me op! Tot snel.

Arnout Mostert

Zwart-wit foto van Arnout met een zonnebril op en een brede lach.

Oh ja, en waar staat 2FG nou eigenlijk voor? Ik beloof je dat ik het vertel als je het me vraagt! 😉

Missie:

Bouwen aan inzicht in mogelijkheden voor jezelf, je personeel, je organisatie, en implementeren van deze inzichten in je dagelijkse werkzaamheden waardoor je met meer plezier betere resultaten kan behalen.

2FG coaching en advies houdt zich aan de Ethische Beroepscode van de NOBCO

2FG coaching en advies is ook te vinden op (opent in een nieuw venster) IHBV.nl en hbregister.nl en op Springest.nl