2FG coaching en advies

Startups

Groeistuipen de baas

Startups kunnen heel snel groeien. Zo snel dat jij, als oprichter(s) er niet (geheel) op bent voorbereid wat deze groei allemaal met zich meebrengt. Ineens lopen er 10, 20 of misschien wel 60 mensen in je bedrijf dingen te doen die nodig zijn. 

 • Hoe houd je daar nog grip op?
 • En wil je daar wel grip op hebben?
 • Wat kan je aan de medewerker overlaten en wat moet je regelen?
 • En hoe ga je dat doen?
 • Hoe haal je het beste uit de mensen in je bedrijf?
 • Hoe kom je er achter waar ze het best in zijn?
 • Hoe ga je functioneren bespreken en beoordelen?
 • Hoe koppel je dat aan de hoogte van het salaris?

Een bedrijfscultuur, maar hoe?

Zonder er van te voren echt over na te hebben gedacht ontstaat er ‘als vanzelf’ een bedrijfscultuur. Maar is dat ook de bedrijfscultuur die je voor ogen hebt? De ontstane cultuur is niet ontstaan vanuit bewuste keuzes. Maar daarvoor is het niet te laat.
Ik kan, samen met jou, kijken wat de bedrijfscultuur is die past bij jouw bedrijf en je medewerkers. Hoe je dat vorm kan gaan geven. Bewust.

 • Wat vind je belangrijk?
 • Hoe wil je omgaan met je personeel?
 • Hoe zie je ze en wat verwacht je van ze?
 • Ga jij hen beoordelen, of hun leidinggevenden?
 • Of zijzelf?
 • Op basis van welke criteria en met welke consequenties?


Als je daarover met mij van gedachten wilt wisselen, je naar een eigen en bewust gekozen en vormgegeven bedrijfscultuur wilt doorgroeien, als je het beste uit je medewerkers wilt halen, als je denkt dat eigenaarschap een sleutelwoord kan zijn, als je sociale innovatie wilt leren begrijpen en toepassen omdat je weet dat er zoveel potentieel is dat nog niet wordt gebruikt, dan kan ik je op weg helpen en in het proces begeleiden.

Neem contact met me op voor een informatief gesprek en om het te hebben over de vorm waarin ik je kan begeleiden in dit proces.