2FG coaching en advies

Anders Ondernemen

Iedereen is anders

Natuurlijk ben je anders dan een ander.
Jij reageert anders, denkt anders, analyseert anders, structureert anders.
Je hebt misschien wel andere randvoorwaarden nodig dan een ander…

Het is niet (voor iedereen) altijd even makkelijk de eigen manier van werken en omgaan met mensen te analyseren. Dit terwijl dat inzicht je juist helpt jezelf verder te ontwikkelen. In dat geval kan dit jou helpen:

 • Schrijf eens op wat voor jezelf belangrijke randvoorwaarden zijn om je werk goed te kunnen doen.
 • Als je die in kaart hebt gebracht kijk je vervolgens naar anderen in de organisatie en hoe zij functioneren.
 • Hoe ga je om met de randvoorwaarden van de ander en hoe ga je om met die van jou zelf?
 • Hoe zou je willen dat een ander omgaat met jouw randvoorwaarden?

Sociale innovatie 1

Herken je dit?

 • In de organisatie bestaat een cultuur van “Wij (medewerkers) tegenover Zij (management) -denken”
 • Volgens jou zit er meer productiviteit in je mensen maar het komt er niet uit.
 • Waarom zijn je medewerkers niet zo betrokken als jij?
 • Sommige medewerkers zijn zo negatief over het werk of vaak ziek.
 • Je bestelt elke maand wel erg veel pennen… waar blijven die toch..?
 • De klad zit in de groei terwijl de economie aantrekt… hoe kan dat?
 • Je klanten zijn “niet heel erg” tevreden…

Samen kom je verder

2FG coaching en advies analyseert de processen in de organisatie en adviseert over een heldere aanpak voor verbetering. Hoe kan het anders..? Beter..? Echt, het is niet zo ingewikkeld bovenstaande zaken sterk te verbeteren. Het wij-gevoel, samenwerking, gevoel voor elkaars vaardigheden en mogelijkheden, kwetsbaarheid en persoonlijke interesse. Sleutelwoorden voor een effectieve verbetering van de bedrijfsvoering. Dat rendeert terwijl ook de sfeer sterk verbetert.

Als je hierover eens van gedachten wilt wisselen, neem dan contact op met 2FG.

“Juist door het optimaal benutten van het personeel, niet alleen in het directe contact met de klant, maak ook in het verkennen van nieuwe markten en mogelijkheden tot marktbewerking, wordt sociale innovatie nog krachtiger ingevuld en is de impact op de bedrijfsresultaten daarvan nog sterker.” Syntens heeft in juli 2013 het rapport “Innoveren achter de schermen” uitgebracht over Sociale Innovatie in het MKB en de effecten daarvan. Naar het hele rapport…

Sociale innovatie 2

Competentiemanagement en teamrolmanagement zijn sleutelwoorden voor modern ondernemen mét rendement. Tenminste, dat lijkt zo. Stapels met boeken zijn volgeschreven met methoden die vanuit persoonlijke eigenschappen menstypen onderscheiden en vervolgens de plaats in een team bepalen. Van de sterke eigenschappen en mogelijkheden van medewerkers gebruikmakend. En welke methode je ook aanhangt, welke boeken je ook leest, in elke methode zitten bruikbare elementen. Inzicht in de sterke en zwakke punten van de mensen in het team is zeer nuttig, maar hoe ga je daar vervolgens effectief mee om?

In de praktijk blijkt dat maar bijzonder weinig managers het voor elkaar krijgen met de verworven inzichten ook daadwerkelijk iets te dóen. Dit zou namelijk best eens drastische aanpassingen kunnen vragen in de taakverdeling van jouw (management) team.

Hoe krijg je dat gedaan..?

Als je hierover eens van gedachten wilt wisselen met iemand die daar een vernieuwende en frisse kijk op heeft, die onbevooroordeeld naar het MT  en zelfs DT kijkt?
Dan neem je contact met me op.

Sociale innovatie 3

Haal het beste uit jezelf, je medewerkers én uit de onderneming

Context en randvoorwaarden, ontwikkelingsruimte en verantwoordelijkheid…
Wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren en jezelf te kunnen ontwikkelen:

 • gevoel van competentie
 • gevoel van relatie
 • gevoel van autonomie

En wat denk je..?

Heeft een ander dat óók nodig en geef je die mogelijkheden door de manier waarop je managed?

Sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verder kijken dan je neus lang is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan… bovendien kost het meer tijd en tijd is toch geld, nietwaar? Hoe kan je de onderneming meer ten dienste maken van de samenleving en tegelijkertijd geen omzet of tijdsverlies lijden… sterker nog, het zou weleens een positief effect op de omzet kunnen hebben! Hierover sparren kan altijd!

Waddenver

Persbericht: universitair onderzoek:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen levert meer op.
Persbericht Universiteit Twente, 9 januari 2007

Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn beter in staat te innoveren en leveren betere prestaties. Dit blijkt uit onderzoek dat aan de Universiteit Twente is uitgevoerd. 

Kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat de organisatie niet alleen gefocust is op financiële aspecten, maar ook oog en oor heeft voor alle sociale en ecologische onderwerpen die de organisatie aangaat. In plaats van het maken van winst staat het creëren van waarde voorop. Bedrijven en organisaties die deze benadering het meest consequent toepassen zien eerder innovatiekansen en verbeteren daardoor hun organisatieperformance, bewijst het Twentse onderzoek.

Onderzoekster Toos Hofstede, die met haar onderzoek afstudeerde aan twee faculteiten van de Universiteit Twente (Gedragswetenschappen en Management en Bestuur), bekeek bij zes bedrijven, waaronder Interpolis, Gulpener en InterfaceFlor hoe ver zij maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun strategie doorvoeren. Hofstede concludeert dat een organisatie die het meest open staat voor haar omgeving eerder innovatiekansen ziet, sneller inspeelt op marktkansen en beter risico’s verkleint. Bovendien houdt deze organisatie zowel haar werknemers als externe stakeholders (klanten, ngo’s en de bredere omgeving) tevreden.

© Universiteit Twente