De 2FG Werkwijze

Na een intakegesprek stellen we een coachingplan op en besluiten tot het doen van eventueel noodzakelijke quickscans. In het coachingplan worden de doelen van het coachingstraject vastgelegd. Dat is waaraan gewerkt gaat worden, met de ondersteuning van mij, je coach.

Je kan er ook voor kiezen te sparren met mij of een sparringspartner die ik speciaal bij jou zoek. Iemand die anders dan jij tegen de zaken aankijkt. Iemand die met nieuwe ideeën komt, die je aanzet tot nadenken over dingen die niet in je vaste patroon zitten zodat je stopt met telkens in dezelfde kringetjes rond te draaien.

Die vaste patronen nemen we zorgvuldig onder de loep en ontwerpen daar waar noodzakelijk nieuwe processen en methodieken.

Lees meer over verandering…

2FG coaching en advies kan je vraag, het management, jouw ontwikkeling, interne of externe communicatie bestuderen en je helpen daar op een andere manier tegenaan te gaan kijken en mee om te gaan.

Neem contact op met 2FG coaching en advies.

2FG Messaging coaching en sparring
Ik bied je de mogelijkheid op vaste momenten met me te sparren, met elkaar te praten of naar je te luisteren. Om aandacht voor jou te hebben. Je eerlijk een spiegel voor te houden en vragen te stellen die je helpen een ander licht op de zaak te werpen zodat je er verder mee kan komen. Dat kan ook in abonnementsvorm via een instant messaging programma zoals Live-messenger.

Haal het beste uit jezelf, je medewerkers én uit je onderneming.

Context en randvoorwaarden, ontwikkelingsruimte en verantwoordelijkheid…
Wat heb je nodig?

Een mogelijk antwoord kan zijn: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
lees meer…