2FG coaching en advies

Kwaliteitsgarantie

Ik hanteer deze bijzondere kwaliteitsgarantie:

Na afloop van een sessie evalueren we de bijeenkomst kort en stellen vast of de sessie een bijdrage heeft geleverd aan het behalen van je vooraf gestelde doelen. Indien dit naar jouw mening niet het geval is, is geen honorarium verschuldigd voor de betreffende bijeenkomst. Je bent dan niet verplicht eventuele overige bijeenkomsten en/of gesprekken af te nemen.

Vul het contactformulier in en ik neem contact met je op.