Handreiking

Wat voor hand geef jij?

Het is je waarschijnlijk niet onbekend dat de manier waarop je iemand een hand geeft iets over jou zegt. Iets over je persoonlijkheid, je voorkomen. Als je je bewust bent van de boodschap die je met je hand geven afgeeft kan je die boodschap naar gelang de situatie vraagt aanpassen.
Geef een dominantere hand dan dat je bent, of juist onderdaniger. Voorzichtig of ferm en doortastend. Langer dan de ander of juist kort. Wel of geen schokje, of naschokje. Kijk je iemand recht in de ogen en hoe lang? Langer dan de ander of kijk je eerder weg?
Het verschilt ook uit welke cultuur je handschudpartner komt. Een Hollander houdt meestal van een ferme hand, en volgens het volgende protocol:

• U loopt met een bijna gestrekte arm op de ander af, u glimlacht.
• Bij het geven van de hand moet u uw elleboog buigen, dus niet gestrekt houden.
• U moet uw réchterhand geven. Als die bijv. in een mitella zit, dan moet u zich excuseren.
• U moet uw hand vertikaal houden, anders denken ze dat u dominant bent
of ondergeschikt.
• Daarna moet u met de ‘oksel’ van uw duim stevig botsen tegen de oksel van de
andere duim.
• Knijp stevig in de hand van de ander. Hoe stevig? In een inburgeringscursus duurt het drie weken voor u dat “goed” doet.
• U schudt éénmaal stevig vertikaal, er komen dan vanzelf twee naschudjes bij. Langer vasthouden mag absoluut niet.
• Tijdens het schudden moet u de ander in de ogen kijken.
• En u moet dan ook ontspannen knikken en glimlachen.
• Tot slot: u moet uw duim stevig in het zachte vlees van de ander drukken. Dat is als het ware de punt achter de zin. De ander voelt dan dat u het méént!

Onze zuiderburen en veel andere (zuidelijke) culturen vinden deze dominante ferme hand niet prettig of zelfs lomp. Zij geven een korte, zachte hand, of houden juist de hand wat langer, zacht, vast.
Maar als je je bewust bent van de hand die jij zelf geeft, en hoe je daarmee een boodschap kan afgeven over je persoonlijkheid, luister (voel) dan óók eens bewust naar het bericht van de ander. Stel jezelf de vraag hoe dominant of onderdanig de hand was die je kreeg, hoe ferm of zacht, doorstotend of niet. Een gestrekte arm of juist dichtbij? Keek de ander weg of niet?
Het zegt iets over de verwachting die de ander van jou heeft en over hoe iemand is of zichzelf ziet. Het is een heel handig bericht in de allereerste seconden van de kennismaking waar je al behoorlijk wat informatie uit kan halen. Doe daar je voordeel mee.

door: Arnout Mostert.

De opsomming “Protocol handgeven” komt uit:

“Doe maar gewoon, 99 tips voor het omgaan met Nederlanders” van Hans Kaldenbach

ISBN 90 446-0183-1

1 thought on “Handreiking

Reacties zijn gesloten.